Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 januari 2016

Fractievergaderingen

De fractie van D66 Baarn (de raadsleden, wethouder, steunfractieleden en bestuursleden) vergadert elke maand, op de maandag voorafgaand aan de informatieraad. Tijdens de fractievergaderingen bespreken we de punten die op de agenda van de gemeenteraad staan en bereiden we onze standpunten voor. Wil je als lid van D66 Baarn een keer een vergadering bijwonen? Of wilt u als externe iets onder de aandacht brengen van onze fractie? U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Amy de Jong, via a.dejong@live.com.

De data van de fractievergaderingen vindt u in de agenda op onze website.