Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 juli 2018

Motie D66 aangenomen: meer kunst in het centrum

D66 Baarn diende tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer twee moties in die door de andere partijen ruim werden gesteund. In de eerste motie vroegen we het college om te onderzoeken of een leegstaand winkelpand in het centrum van Baarn kan worden ingezet als expositieruimte en als podium voor optredens. Het doel: kunst meer zichtbaar in het centrum van Baarn, meer bezoekers, en een huurder voor winkelruimte die nu leeg staat. De raad kon zich goed in het voorstel vinden en de motie werd bijna unaniem aangenomen. Wethouder Stroo kan nu aan de slag om de praktische en financiële haalbaarheid van het plan te onderzoeken.

In de tweede motie vroegen we het college om kritisch te kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van toerisme en recreatie. D66 Baarn en de mede-indieners van de motie wilden weten of de bijdrage die Baarn betaalt aan regionale promotie wel genoeg oplevert. Nadat wethouder Jansma in de vergadering duidelijk toezegde hier kritisch naar te kijken, besloot fractievoorzitter Jelle Jonkers de motie in te trekken: “We hebben er vertrouwen in dat de wethouder zich zal inzetten om de beschikbare middelen voor recreatie en toerisme zo efficiënt en effectief mogelijk te besteden.”

Lees hier de moties:

Motie kunst en cultuur

Motie effectiviteit toeristische samenwerkingsverbanden