Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 juli 2020

Wegblokkades Hoofdstraat: mondelinge vragen D66

Mondelinge vragen aan het College
Besluit in de Raad 15 juli 2020

Onderwerp: Wegblokkades Hoofdstaat
Inleiding
Recentelijk zijn zonder enige aankondiging in de hoofdstraat grote logge betonnen blokken geplaatst. Aanvullend is het wegdek voorzien van een lange gele, ontsierende streep. Veel inwoners en omwonenden hebben hier met verbazing en enig ongeloof kennis van genomen.
Het college wordt daarom verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

vraag1
Waarom zijn deze blokken geplaatst? Kunt u dit gemotiveerd toelichten?

vraag 2
Hoe lang blijven deze betonblokken hier liggen?

vraag 3
Waarom is de buurt / zijn de omwonenden (twee uitgezonderd) hierover op geen enkele wijze geïnformeerd?

vraag 4
a) Kunt u uitleggen waarom er wel met twee bewoners van de hoofdstraat en niet met de overige direct omwonenden is gecommuniceerd?
b) Bent u bereid om alsnog (met spoed) alle omwonenden bij de plannen te betrekken?

vraag 5
Bent u ermee bekend dat door plaatsing van deze betonblokken er nu vrachtwagens op de kruising worden geparkeerd? (bijlage)

vraag 6
Klopt het dat het niet mogelijk is om vrachtverkeer in de Hoofdstraat te verbieden? Zo ja, wat is hier de exacte reden van?

Vraag 7
a) Bent u ermee bekend dat veel schoolgaande kinderen ’s ochtends deze kruising passeren vanwege de nabijheid van de Aloysiusschool?
b) Deelt u de mening dat dit een gevaarlijke situatie is die met spoed aanpassing behoeft?

vraag 7


a) Is het u bekend dat door de plaatsing van deze betonblokken de inrit van bewoners (gedeeltelijk) wordt geblokkeerd? (bijlage)
b) Deelt u de mening dat dit onwenselijk is?
c) Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om op korte termijn deze ongewenste, onrechtmatige situatie te herstellen?

Namens de fractie van D66,
Jelle Jonkers