Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2020

Nieuwbouw Hof van Baarn (Drukkerij Bakker aan de Laanstraat)

Heel Nederland heeft een forse woningbouwopgave, dus ook wij in Baarn. Daarom zijn we, in overeenstemming met de woningvisie, steeds op zoek naar goede locaties voor woningbouw. Dit terrein van drukkerij Bakker lijkt daar erg geschikt voor. Maar, het verleden heeft aangetoond dat het best een lastig stukje van Baarn is om te bebouwen. Jarenlang zijn er al plannen gemaakt en dit is het eerste plan dat zo ver gekomen is. Het nu nog erg geïsoleerde terrein wordt in dit plan omgevormd tot een toegankelijke groene woonomgeving. De bouwstenen uit dit raadsvoorstel kunnen we dan ook grotendeels onderschrijven.

Mooi ook om te zien dat omwonenden in de totstandkoming van dit plan zijn meegenomen. Hier lijkt in ieder geval geen sprake van poppenkastparticipatie. Houd dat vol. Zeker als er in de verdere uitwerking wellicht lastige afwegingen gemaakt moeten worden. Betrek de mensen die het raakt en laat ze meedenken over mogelijke oplossingen. Vanuit D66 zullen we dit proces nauwgezet volgen.

De goede verstaander hoorde het misschien al, we kunnen de bouwstenen grotendeels onderschrijven. Waar zit onze zorg:

  • De hoogte van bepaalde gebouwen. We hebben van diverse omwonenden gehoord dat ze zich zorgen maken over de hoogte van de gebouwen, soms direct grenzend aan hun eigen woning. We zullen hier scherp op blijven bij de verdere uitwerking van de plannen.
  • Het openbare groene gebied in het hart van de bebouwing. Wij maken ons toch zorgen om de openbaarheid van dit terrein. Deze zorg werd gedeeld door een aantal andere partijen in de raad. De wethouder gaf desgevraagd aan dat we ons nu niet vastleggen op het wel of niet afsluiten van deze gemeenschappelijke tuin. Daarom voor D66 ook geen reden om nu niet voor het raadsvoorstel te stemmen.