Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 januari 2021

Ja-Ja sticker

Niet meer standaard reclame in uw brievenbus

Sinds 1 januari 2021 is de ja/ja-sticker in Baarn ingevoerd. D66 vindt dit een goede stap op weg naar minder afval in onze gemeente. In het recente verleden ontvingen huishoudens in Nederland gemiddeld per jaar 34 kilo ongeadresseerd drukwerk en werd er, ook in Baarn, gewerkt met een opt-out systeem als het gaat om ongeadresseerd huis-aan-huisdrukwerk (dit wil zeggen dat een huishouden het ongeadresseerde drukwerk ontvangt, mits er op de brievenbus staat aangegeven dergelijke post niet te willen ontvangen door een nee/nee-sticker of nee/ja-sticker). Het voorkomen van papierafval is echter wenselijker.

De gemeente Baarn heeft de ambitie een duurzame gemeente te willen zijn en in 2030 zo veel als mogelijk klimaatneutraal. Dan was het in de afgelopen jaren vreemd dat de duurzame keuze die bewoners wilden maken de meeste inspanning vroeg. Als bewoners geen ongeadresseerd drukwerk wilden ontvangen, moesten zij hier zelf een inspanning voor leveren. Veel bewoners die niet zaten te wachten op ongeadresseerd drukwerk deden dit ongelezen bij het oud papier. Met een ja/ja-sticker wordt niet alleen minder papier verbruikt, maar daarmee ook minder inkt voor het drukwerk en minder brandstof voor de verspreiding en de afvalverwerking.

Daarom was D66 groot voorstander van de invoering van de ja/ja-sticker. Mooi dat dit in Baarn nu per 1 januari 2021 is ingevoerd!