Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 januari 2021

D66 blij met openbaar subsidieregister

Iedere inwoner van Baarn kan sinds enkele weken op de website van de gemeente Baarn alle subsidies overzichtelijk inzien die door de gemeente worden verstrekt.

D66-steunfractielid Hanneke Struijk: “D66 is blij met deze stap voorwaarts als het gaat om transparantie en een betere publieke verantwoording  van subsidiegelden.”

D66 had in maart 2019 het college verzocht om een overzicht van verleende subsidies te publiceren op de website en hierbij waar mogelijk (sub-) beleidsveld/programma, subsidieontvanger, hoogte van het subsidiebedrag en een korte aanduiding van de activiteit te vermelden. “Onze gemeente verstrekt jaarlijks grote bedragen aan subsidie, maar een totaalbeeld ontbrak. De Raad kan haar controlerende taak met een openbaar subsidieregister beter uitoefenen en daarnaast kunnen ook onze inwoners zaken aan de orde stellen en om verantwoording vragen. Het register kan zodoende ook bijdragen aan een betere publieke verantwoording van publieke gelden,” aldus Struijk.

Het openbare subsidieregister kunt u vinden op https://www.baarn.nl/inwoners/subsidieregister_44135/