Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 januari 2021

Reactie op perspectiefnota van juni 2020

Reactie D66 Baarn op de Perspectiefnota van juni 2020:

Voorzitter,

Om maar met de deur in huis te vallen, de perspectiefnota laat een meerjarig tekort zien en daar is D66 geen voorstander van. Het is nu echter niet de tijd om vanuit paniek te handelen, maar juist vanuit het verstand. Dit blijkt naar onze mening uit deze perspectiefnota: we geven niet meer geld uit dan nodig en handhaven bestaande voorzieningen.
Nu dus geen reden voor optimisme maar zeker wel voor positiviteit en creativiteit.

En vanuit die POSITIVITEIT willen wij reageren op een aantal onderwerpen uit de perspectiefnota.

Als eerste de dienstverlening
Dienstverlening en service verdienen blijvende aandacht zodat stap voor stap aan verbetering kan worden gewerkt. Empathie, vriendelijkheid en een positieve houding zijn van onschatbare waarde en kosten niets. Wij zijn blij om in deze nota te lezen dat er de komende tijd aandacht is voor verbetering van de digitale bereikbaarheid en communicatie met de gemeente. Naast goede dienstverlening en verstandig beleid verwacht D66 communicatie in klare en begrijpelijke taal en in openheid en transparantie.

Ons tweede aandachtspunt is participatie door inwoners
We zijn blij dat in de Perspectiefnota staat dat in 2021 participatie met onze inwoners en ondernemers verder vorm wordt gegeven. Zij hebben veel ideeën, kennis en kunde.
Maar we kunnen hier veel meer gebruik van maken. Door elkaar eerder te betrekken bij onze ideeën en plannen kunnen we veel winst behalen. D66 vind dat inwoners van Baarn meer inspraak moeten krijgen over wat er in hun wijk of straat gebeurt. Wij vragen hiervoor het college onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor vernieuwing in onze lokale democratie om inwoners en ondernemers nog meer te betrekken.
Hierbij denkt D66 aan drie instrumenten:

In de eerste plaats een burgerbegroting, een besluitvormend proces waarin inwoners meedenken en onderhandelen over het verdelen van onze publieke middelen. Hierdoor komen inwoners dichter bij de besluitvorming van onze gemeentebegroting. Hiervan zijn mooie voorbeelden in andere gemeenten. Zeist, Amsterdam.
In de tweede plaats het inzetten van wijkbudgetten. Dit is een instrument waarbij aan een wijk een bepaald budget wordt gegeven voor vrije besteding. Dit vrij besteedbare wijkbudget geeft inwoners de mogelijkheid om samen de prioriteiten voor de besteding te bepalen.
In de derde plaats een digitaal inwonerspanel. Het zou toch mooi zijn wanneer we 500 inwoners in een digitaal inwonerspanel hebben zitten aan wie we bijvoorbeeld 4 of 5 keer per jaar vragen over actuele onderwerpen kunnen voorleggen. Bijvoorbeeld over vuurwerkvrije zones of onze digitale dienstverlening. Zo weten we nog beter wat er leeft bij onze inwoners en kunnen wij onze inwoners nog beter van dienst zijn.
D66 is van plan om een motie in te dienen om het College te vragen om deze instrumenten, en misschien andere, nader te onderzoeken en bij de begroting 2021 met een concreet voorstel te komen voor invulling in 2021. Dit sluit aan op het verder vormgeven van participatie zoals al in de Perspectiefnota staat opgenomen.
Vraag een de wethouder: Ziet hij mogelijkheden om tot zo’n voorstel te komen?
En dan zou ik graag van andere partijen in de raad horen of zij ook voorstander zijn van het op deze manier betrekken van bewoners bij de gemeente.

En natuurlijk hebben we ook nog een punt op het gebied van duurzaamheid: namelijk meer laadpalen voor elektrische auto’s
Zoals bekend hecht D66 aan verduurzaming van onze samenleving. Veel inwoners van Baarn zouden best graag elektrisch willen rijden, maar als je geen eigen parkeerplek met laadmogelijkheid hebt, wordt dat best moeilijk. Toch lastig als je je auto niet kunt laden en de volgende dag naar je werk moet of dat je een heel eind verder moet laden en het regent.
D66 vraagt het college om stappen te maken om voldoende openbare laadmogelijkheden te realiseren, zowel op de algemene parkeerplekken als in de woonwijken. Beperkte laadmogelijkheden zouden geen reden mogen zijn om niet elektrisch te gaan rijden. En wellicht zijn hiervoor subsidiemogelijkheden waar we als gemeente gebruik van kunnen maken.