Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 april 2021

Verslag van de ontmoeting van D66 met Welzijn Baarn en de Fietsersbond

Welzijn en Fietsen

Baarn is op weg naar de mooiste gemeente van Nederland. Het is natuurlijk al heel mooi in Baarn, maar het kan altijd beter. Daarom ging D66 Baarn op zaterdag 3 april jl. in gesprek met Welzijn Baarn (Christine Stiphout en Latifa Souidi) en de Fietsersbond Baarn-Eemnes (Dick van Veen). D66 Baarn luistert en neemt de inzichten uit deze gesprekken mee in het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Helder is dat er op de besproken thema’s, Welzijn en Fietsen, in de komende tijd extra investeringen nodig zijn. De Corona-crisis laat zien dat intensieve aanwezigheid in wijken en buurten noodzakelijk is om de noodzakelijke welzijns-ondersteuning op de juiste plaatsen te krijgen. En de klimaatcrisis laat zien dat bij investeringen in mobiliteit de voetgangers, OV en fietsers op 1 moeten staan, en niet de auto.

In gesprek met Welzijn Baarn

 

In het gesprek met Welzijn Baarn stonden we langdurig stil bij de impact van Corona op onze kwetsbare inwoners. Belangrijke constatering is dat we echt trots mogen zijn op Welzijn Baarn met de professionals en de ongeveer 300 vrijwilligers. Met de nodige creativiteit is, ondanks de Corona-beperkingen, zeker ook het afgelopen jaar gebleken dat er in Baarn een grote bereidheid is om iets te doen voor kwetsbare inwoners. Dat gaat om thema’s als schulden, laaggeletterdheid, eenzaamheid, en vele andere hulpvragen. Bij Welzijn Baarn staan de inwoners echt centraalEn het is mooi om te zien dat inwoners Welzijn Baarn ook goed weten te vinden vanwege de laagdrempeligheid. Belangrijk verbeterpunt is wel de snelheid van reageren bij ambtelijke organisaties als de gemeente Baarn en BBS. Wettelijk mag de BBS op vragen binnen 6 weken reageren, wat voor veel inwoners in kwetsbare posities al heel lang is, maar dan moet de afhandeling (soms ook zonder voorschot) niet 8 weken of langer duren. Dat moet echt beter.

Schuldhulpverlening

Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is vroegsignalering van schulden vanaf 1 januari 2021 een wettelijke taak van de gemeente. Deze wet ligt er nu en dit betekent dat de gemeente Baarn er bij inwoners met schuldproblematiek in een vroegtijdig stadium op af moet. Welzijn Baarn vraagt hiervoor aandacht omdat dit binnen de gemeente Baarn veel beter kan. De oproep van Welzijn Baarn is om van grote organisaties als BBS en de kredietbank veel meer aandacht en inzet te vragen voor de vroegsignalering. Om zodoende te voorkomen dat inwoners in veel grotere geldproblemen komen.

Regie gemeente

Verder moet de gemeente in de ogen van Welzijn Baarn op veel meer thema’s de regie pakken, zoals bijvoorbeeld in het verleden met 12-min gebeurde. Vanuit het wijkgerichte werken heeft Welzijn Baarn goed zicht om concrete casussen en door beter samenwerken met diverse organisaties kan er veel meer gebruik worden gemaakt van elkaars expertise. Daarnaast is D66 het eens dat ook in de komende raadsperiode thema’s als Eenzaamheid en Laaggeletterdheid extra ondersteuning verdienen. Dat heeft de Corona-crisis zeker duidelijk gemaakt. Kansengelijkheid is ook in Baarn een belangrijk thema.

 

In gesprek met de Fietsersbond

 

Vervolgens ging D66 Baarn in gesprek met de Fietsersbond Baarn-Eemnes. Belangrijke oproep, die door D66 wordt gedeeld, is om bij alle verkeersvraagstukken in Baarn te denken vanuit de voetganger en de fietser. En niet vanuit de auto. Dus bij herinrichting van de weg eerst bedenken welke ruimte de voetgangers en de fietsers nodig hebben (en hiervoor de nieuwe standaarden gebruiken) en dan bezien welke ruimte er nog voor de auto overblijft. Dus de voetganger en de fietser op 1 bij alles wat we doen op het gebied van mobiliteit.

Veiligheid kinderen in het verkeer

Het moet op termijn weer mogelijk worden dat ook jonge kinderen dwars door Baarn kunnen fietsen, naar bijvoorbeeld school of sport, zonder dat ouders de kinderen hoeven te brengen (of hun hart moeten vasthouden of het veilig kan). Bij herinrichting van wegen moet telkens de keuze worden gemaakt om het voor inwoners makkelijker en veiliger te maken om juist voor de fiets te kiezen. Daarbij hebben schoollocaties, en ook verbindingen tussen  wijken en scholen/sportlocaties, de hoogste prioriteit. Kinderen moeten gewoon veilig op de fiets van en naar school/sportlocaties kunnen fietsen. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente Baarn bij grote herinrichtingen, zoals bij de Poort van Baarn en van de Drakenburgerweg (in het kader van de nieuwe Baarnsche Zoom), veel meer gebruik maakt van de expertise van de fietsersbond.

Doorfietsroute en parkeerplaatsen

Verder wil D66 graag zien, net als de Fietsersbond, dat de ‘doorfietsroute’ tussen Amersfoort en Hilversum een goede verbinding door Baarn krijgt. Hierbij heeft een scenario via de Torenlaan, Vondellaan en Gerrit van der Veenlaan onze grote voorkeur. Hiervoor gaat D66 aandacht vragen binnen het College. Verder roept de Fietsersbond op om in de nieuwe raadsperiode veel restrictiever om te gaan met nieuwe parkeervakken, juist om het autogebruik niet te stimuleren. Bij de herinrichting van straten juist veel meer kijken naar de mogelijkheden om te ‘vergroenen’ in plaats van het creëren van extra parkeerplaatsen. Een oproep die D66 graag meeneemt.

 

Komende ontmoetingen van D66 met….

Op zaterdag 1 mei a.s. gaat D66 Baarn in gesprek met Lokaal-O en met SV Baarn. Binnenkort volgt de aankondiging. Wilt u ook in gesprek met D66 Baarn nodig ons dan uit om over uw onderwerp met ons te spreken. Dat kan van alles zijn, dus aarzel niet en stuur een mail aan contact@d66baarn.nl.