Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 mei 2021

Gemeente investeert 30 miljoen in openbare ruimte

De komende 10 jaren investeert de gemeente Baarn 30 miljoen euro in het vernieuwen van wegen, groen en het riool. D66 is hier heel enthousiast over omdat de openbare ruimte het visitekaartje van Baarn is. Het beheer ervan moet daarom ook voor de lange termijn goed geregeld zijn. De wens om dit integraal te doen, is met name nu actueel omdat er in de komende jaren veel wegen, groen en riolen vervanging nodig hebben in de wijken die in de jaren vijftig, zestig en zeventig zijn gebouwd. Baarn onderging in die jaren namelijk een grote groeispurt. En de toegepaste materialen in deze wijken naderen het einde van hun technische levensduur.

Voor de vernieuwing en vervanging van wegen en riolen die de komende jaren nodig is, moet veelal de straat opengebroken worden. Dit biedt een kans om ‘werk met werk’ te maken. Bijvoorbeeld door vervanging van het riool tegelijk te benutten om het wegdek te vernieuwen en daarbij meteen ook af te stemmen met nutsbedrijven die wellicht werkzaamheden in de planning hebben. Dat leidt tot een efficiënte besteding van het geld en vermindert ook werkzaamheden in de toekomst, waardoor nieuw straatwerk in principe jarenlang niet meer open hoeft. Verder zal rekening worden gehouden met de gevolgen van een veranderend klimaat, zoals periodes van droogte, hitte en van fellere regenbuien. Datzelfde geldt voor bekende woningbouwplannen, verkeersplannen en ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie.

Belangrijk onderdeel van dit nieuwe plan voor de openbare ruimte is verder dat bij verschillende projecten de inbreng van inwoners, ondernemers en gebruikers wordt meegenomen. Ook belangrijk is dat het reguliere onderhoud aan groen en wegen gewoon doorloopt naast de uitvoering van dit nieuwe plan.