Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 mei 2021

Ruimte voor duurzame energie!

In Baarn willen we alle energie die we gebruiken ook lokaal, duurzaam opwekken. Op dit moment gebeurt dat nog veel te weinig. Zelfs als we meer energie besparen en er op alle daken zonnepanelen zouden komen, is het nog lang niet genoeg. Om die reden gaat de gemeente Baarn samen met inwoners en andere betrokkenen onderzoeken waar ruimte is voor het opwekken van duurzame energie met zonnevelden en windmolens. D66 steunt de Baarnse ambitie om in 2030 zoveel als mogelijk klimaatneutraal te zijn en is benieuwd waar inwoners mogelijkheden zien voor zonnevelden en/of windmolens. De vraag is namelijk: waar en onder welke voorwaarden zou dat kunnen in Baarn? En waar willen we dat juist niet? Dat is een zoektocht waarover D66 blij is dat dit in nauwe samenwerking met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebeurt.

De inbreng van inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen is het uitgangspunt. Tegelijk moet het natuurlijk ook aansluiten bij bestaande wet- en regelgeving. En moeten we samen optrekken met de regio Amersfoort en onze buurgemeenten. Zo zorgen we ervoor dat de plannen zowel lokaal zijn afgestemd, als over de gemeentegrenzen heen. In oktober/november 2021 wordt het beleid van de gemeente Baarn op het gebied van het duurzaam opwekken van energie (‘het uitnodigingskader’) in de gemeenteraad vastgesteld.

Om input van inwoners te horen worden er op donderdag 27 mei en dinsdag 15 juni door de gemeente Baarn meedenksessies zonne- en windenergie georganiseerd. De sessies vinden online plaats. Geïnteresseerde inwoners kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar duurzaamheid@baarn.nl. D66 hoort graag de inbreng van onze inwoners, dus laat uw stem horen!