Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 juni 2021

Vergroen je buurt!

D66 vindt het heel goed dat de gemeente Baarn meedoet met het project Heuvelrugtuinen. Hiervoor is de gemeente op zoek naar bewonersgroepen die willen deelnemen. Met dit project kan iedereen een stukje Nationaal Park creëren in de eigen achtertuin. Hiermee zorgen we samen met inwoners voor meer groen in en rond Baarn. Een Heuvelrugtuin is voor minimaal 60% groen, biedt beschutting aan vogels en insecten, er wordt gifvrij getuinierd en je vindt er planten die passen in de omgeving van het Nationaal Park. Een Heuvelrugtuin is beter bestand tegen de hitte, droogte en wateroverlast. Elke Heuvelrugtuin is dus goed voor de natuur en draagt bij aan voldoende drink- en grondwater. Heuvelrugtuinen is een initiatief van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, IVN natuureducatie en Natuur en Milieufederatie Utrecht en gemeenten waaronder Baarn.

 

De gemeente is op zoek naar enthousiaste bewoners(groepen) die gezamenlijk aan de slag willen met hun Heuvelrugtuinen! D66 steunt deze oproep van harte. Er zijn verschillende middelen beschikbaar om enthousiaste groepen te helpen, zoals een plantenlijst met inheemse plantensoorten, een Heuvelrugtuinen-cursus of een bewonersavond waarop veel informatie en handige tips gedeeld kunnen worden. Meld je aan! Neem contact op met Alies van den Berg via a.vanden.berg@nmu.nl Wil je meer informatie? Ga dan naar www.jouwheuvelrugtuin.nl

Thema

Klimaat

De overgang naar een duurzame samenleving verloopt niet altijd even makkelijk. We moeten structurele veranderingen aanbrengen om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Tegelijkertijd worden er in hoog tempo innovaties gedaan die onze leefomgeving duurzamer maken. Zo wordt er getest met fietspaden die energie opwekken en planten die fijnstof uit de lucht halen.

D66 is een voorstander van een klimaatbeleid met duidelijke doelstellingen, maar wil flexibel blijven om ruimte te kunnen bieden aan nieuwe inzichten en oplossingen. Zeker wanneer deze helpen om de klimaatdoelstellingen sneller te bereiken.

Lees meer