Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

D66 Soest organiseert een D-café: Sociaal Liberalisme, een nieuw begin

Vrijdag, 12 februari 2012 op Internet

Schrijf alvast in de agenda!  Vrijdag 12 februari 2021 organiseert D66 Soest via zoom een D-Café met Tweede Kamerlid Joost Sneller met als onderwerp: Sociaal-liberale politiek voor een nieuw begin “Liberaal van gedachte, sociaal van ...

Schrijf alvast in de agenda!  Vrijdag 12 februari 2021 organiseert D66 Soest via zoom een D-Café met Tweede Kamerlid Joost Sneller met als onderwerp:

Sociaal-liberale politiek voor een nieuw begin

Liberaal van gedachte, sociaal van gevoel.” Met deze slogan voerde D66 campagne toen Joost Sneller 14 jaar geleden besloot lid te worden van D66. En nog steeds is dit voor hem het uitgangspunt voor sociaal-liberale politiek. Streven naar gelijke kansen en maximale vrijheid voor ieder individu om zich te ontplooien.

Als Tweede Kamerlid sinds 2017, en kandidaat in de komende verkiezingen, wil hij graag bijdragen aan het realiseren van bovenstaande D66-idealen. Hieronder volgt samengevat zijn analyse van zorgen over onze samenleving en het progressieve antwoord daarvoor.

“De afgelopen decennia is in Nederland grote vooruitgang geboekt: we leven langer, zijn gezonder, slimmer, veiliger en welvarender. Tegelijkertijd voelen veel mensen steeds sterker het gemis aan essentiële verbindingen in de samenleving. Tussen Nederlanders met een westerse en een niet-westerse achtergrond, tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen kiezers en gekozenen, tussen mensen en natuur, tussen stedelingen en plattelanders, tussen wij en zij. Voor iedereen die vrijheid in verbondenheid serieus neemt als ideaal, moet dit reden tot zorg en een aansporing tot actie zijn.

Die zorgen vragen om een progressief antwoord: een hartstochtelijk pleidooi voor de open en vrije samenleving gecombineerd met een vooruitstrevende agenda voor kansengelijkheid en het breder delen van welvaart. Niet bangig en met heimwee sturend op de achteruitkijkspiegel, maar optimistisch en nieuwsgierig naar de toekomst. Het beste onderwijs bieden, het toegankelijker en aantrekkelijker maken van werk, en een actieve verdediging van liberale verworvenheden moeten daarin de komende jaren centraal staan.”

Joost Sneller was beleidsmedewerker en politiek secretaris bij de D66 Tweede Kamerfractie (2005-2014), lid gemeenteraad Den Haag (2010-2014), alvorens directeur te worden van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau D66 (2016-2017). Vanaf 2017 is hij lid van de Tweede Kamerfractie D66 met portefeuille: Financiën; Financiële Markten & Staatsdeelnemingen; Eurogroep/Ecofin; Media; Algemene Zaken & Koninklijk Huis; Binnenlandse Zaken; Democratische Vernieuwing.

Aanmelden voor deelname wordt op prijs gesteld (niet noodzakelijk) via de secretaris van D66 Soest, Angela Brouwer, brangela1@gmail.com.

Zoom link komt later nog op de website van D66 Soest.

12 februari

19:30 uur

Thema

Kansen voor iedereen

Werk is en blijft de belangrijkste weg naar ontplooiing en controle over het eigen leven.

Met een sterk vangnet zorgen we samen dat mensen niet buiten de boot vallen.

Zorg moet zoveel mogelijk gericht zijn op voorkomen. Zorg is van goede kwaliteit en dichtbij.

Lees meer