Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

15 publicaties gevonden.

 • Bijdrage 24 – Kritische denkers

  Het gemeentebestuur is gebaat bij regelmatige inbreng van dwarse meningen om het beleid scherp te houden. D66 stelt voor dat in navolging van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam dat ook in Baarn in te voeren.

  • Gepubliceerd op 7 september 2021
 • Bijdrage 23 – Inwoners krijgen meer in de melk te brokkelen

  Participatieverordening Vooruitlopend op nieuwe wetgeving heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een participatieverordening ‘nieuwe stijl’ vastgesteld. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeente vooraf aangeeft wat ze met de uitkomst van het participatieproces gaat doen. Ook het uitdaagrecht heeft een plek in die verordening gekregen. Voor zover bekend, is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de…

  • Gepubliceerd op 1 september 2021
 • Bijdrage 19 – Investeer in Adviesraden (deel 2)

    Adviesraden van inwoners en cliënten spelen een belangrijke rol, ook in Baarn, in het vormgeven van het sociaal domein. Voorheen was die rol vooraf formeel en controlerend, vandaag de dag steeds vaker proactief en agenderend. Tenminste, dat zou de nieuwe rol steeds meer moeten worden. Dit vraagt een andere houding en…

  • Gepubliceerd op 1 juni 2021
 • Bijdrage 10 – Meer geld naar gemeenten!

  Uw stem Op 15, 16 en 17 maart a.s. kunt u stemmen. Gemeenten krijgen er na de verkiezingen waarschijnlijk meer geld bij. Maar het bedrag dat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s hiervoor opzijzetten, is niet genoeg om de tekorten weg te werken. Dat blijkt uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB…

  • Gepubliceerd op 14 maart 2021
 • Bijdrage 7 – ‘We moeten gemeenten beter helpen’

  Met het oog op de landelijke verkiezingen op 17 maart a.s. wordt in deze bijdrage aandacht besteed aan de visie van D66 op gemeenten voor de komende vier jaar. Deze bijdrage is gebaseerd op het interview van Binnenlands Bestuur met D66-fractievoorzitter Rob Jetten (gepubliceerd in Binnenlands Bestuur – week 6 van 2021). …

  • Gepubliceerd op 20 februari 2021
 • Bijdrage 5 – Vertrouwen in mensen centraal!

  Als de coronacrisis iets heeft aangetoond, is het wel dat we zonder stevige publieke sector reddeloos verloren zijn. Natuurlijk op landelijk niveau, maar ook op de schaal van Baarn. Waar zouden we nu zijn zonder de mensen die overuren draaien in de zorg? Zonder de docenten die vanuit huis hun lessen verzorgen? Zonder de agenten…

  • Gepubliceerd op 2 februari 2021
 • Motie ‘Optimalisering samenwerking deelnemers RID’

  27-01-2021 In januari 2020 is door de kwartiermaker van de RID een rapportage opgesteld om te komen tot meer synergie tussen de verschillende deelnemers. Nu bijna een jaar later concluderen we dat het rapport nog onvoldoende tot zijn recht is gekomen. Deze motie, die ook aan de gemeenteraden…

  • Gepubliceerd op 27 januari 2021
 • Motie ‘Invoeren service-app en snelle servicedienst’

  D66 Baarn is mede-indiener van de motie (met VoorBaarn, VVD en GroenLinks) die het college verzoekt de mogelijkheden van het invoeren van een meldingenapp en daaraan gekoppeld een snelservicedienst die ook buiten kantooruren op een melding af kan gaan. 

  • Gepubliceerd op 23 januari 2021
 • Amendement ‘Tegemoetkoming na verhoging afvalstoffenheffing’

  In de Programmabegroting is te lezen dat er sprake is van een grote stijging van de afvalstoffenheffing (+ 57% ten opzicht van het voorgaande jaar) en een daling van het serviceniveau. Deze kosten worden door de gemeente rechtstreeks aan haar inwoners doorberekend. Dit resulteert in een fors verhoogde belastingaanslag voor onze inwoners, zeker voor de…

  • Gepubliceerd op 23 januari 2021
 • VoorBaarn en D66 Baarn stellen vragen over hondenuitlaatservice op landgoed Pijnenburg

  Van verschillende kanten ontvingen we signalen dat er flinke vertraging opgelopen is in de vergunningverlening aan landgoed Pijnenburg voor het omheinen van delen van het landgoed voor hondenuitlaatservices (HUS'en).

  • Gepubliceerd op 23 januari 2021