Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

23 publicaties gevonden.

 • Bijdrage 24 – Kritische denkers

  Het gemeentebestuur is gebaat bij regelmatige inbreng van dwarse meningen om het beleid scherp te houden. D66 stelt voor dat in navolging van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam dat ook in Baarn in te voeren.

  • Gepubliceerd op 7 september 2021
 • Bijdrage 23 – Inwoners krijgen meer in de melk te brokkelen

  Participatieverordening Vooruitlopend op nieuwe wetgeving heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een participatieverordening ‘nieuwe stijl’ vastgesteld. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeente vooraf aangeeft wat ze met de uitkomst van het participatieproces gaat doen. Ook het uitdaagrecht heeft een plek in die verordening gekregen. Voor zover bekend, is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de…

  • Gepubliceerd op 1 september 2021
 • Bijdrage 22 – Kwaliteit schoolgebouwen vereist een integrale visie

  Elke dag geven zo’n 257.000 docenten en ondersteunende medewerkers met passie en plezier onderwijs aan bijna 2,5 miljoen leerlingen (4-18 jaar). Hoe mooi zou het zijn als schoolgebouwen, ook in Baarn, dat onderwijs optimaal faciliteren? Want als er één type vastgoed is dat met recht ‘het vastgoed van de toekomst’ mag worden genoemd, dan zijn…

  • Gepubliceerd op 16 augustus 2021
 • Bijdrage 20 – Meer samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

  D66 wil de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in Baarn verbeteren en komt met concrete plannen hiervoor. Op basis van een rapport van NRO wordt geschetst hoe dit te realiseren.

  • Gepubliceerd op 5 juni 2021
 • Bijdrage 19 – Investeer in Adviesraden (deel 2)

    Adviesraden van inwoners en cliënten spelen een belangrijke rol, ook in Baarn, in het vormgeven van het sociaal domein. Voorheen was die rol vooraf formeel en controlerend, vandaag de dag steeds vaker proactief en agenderend. Tenminste, dat zou de nieuwe rol steeds meer moeten worden. Dit vraagt een andere houding en…

  • Gepubliceerd op 1 juni 2021
 • Bijdrage 18 – Investeer in Adviesraden (deel 1)

  Adviesraden van inwoners en cliënten Adviesraden van inwoners en cliënten spelen een belangrijke rol, ook in Baarn, in het vormgeven van het sociaal domein. Voorheen was die rol vooraf formeel en controlerend, vandaag de dag steeds vaker proactief en agenderend. Tenminste, dat zou de nieuwe rol steeds meer moeten worden. Dit vraagt…

  • Gepubliceerd op 22 mei 2021
 • Bijdrage 17: Sterke en groene economie

  Recentelijk heeft de NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) een brief geschreven aan de informateur met negen voorstellen voor een sterke en groene economie. Interessante voorstellen die hopelijk een plek krijgen in het nieuwe regeerakkoord. Daarnaast zijn ze ook in grote mate van toepassing op een sterke en groene toekomst voor Baarn.

  • Gepubliceerd op 10 mei 2021
 • Bijdrage 16: Maatschappelijk akkoord

  Het sluiten van een ‘akkoord op hoofdlijnen’ is in gemeenteland steeds vaker gemeengoed. Uit onderzoek van hoogleraren Geerten Boogaard, Marijn van der Steen en staatsrechtsdeskundige Lianne van Kalken blijkt dat het aantal gemeenten dat met een zogeheten raadsakkoord werkt tussen 2014 en 2018 ruim is verdubbeld – van 22 naar 56 gemeenten. Wethouder Hugo Prakke…

  • Gepubliceerd op 29 april 2021
 • Bijdrage 15 – Baarn Fairtrade

  D66 wil zich in de komende raadsperiode inzetten om het predicaat Fairtrade voor de gemeente te verwerven. In dit artikel het hoe en waarom.

  • Gepubliceerd op 16 april 2021
 • Bijdrage 14 – De lessen van corona

  Wat zijn de langetermijneffecten van corona voor de inwoners van Baarn? Er is nog veel onduidelijkheid over de langetermijneffecten; de genomen maatregelen zijn met name gericht op de korte termijn (zoals de inkomensondersteuning) en voor bepaalde sectoren (zoals de culturele sector) wordt er gewerkt aan een herstelplan. Maar welke lessen kunnen we nu al wel…

  • Gepubliceerd op 12 april 2021