Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement ‘Aanpassing Algemene plaatselijke verordening incidentele festiviteiten’

29-05-2019

De door het college voorgestelde verruiming van incidentele festiviteiten van drie naar twaalf voor alle inrichtingen in de gemeente Baarn heeft teveel impact voor het milieu, de natuur en woon- en leefomgeving.

Voor de inrichtingen gelegen in een strook aan de zuidzijde van de Amsterdamsestraatweg acht D66 Baarn het wenselijk wel een verruiming toe te staan. In deze strook zijn inrichtingen gelegen met landelijke bekendheid en hier wordt al enkele jaren in de buitenruimte bij de inrichtingen evenementen georganiseerd. Mede gezien het hogere achtergrondgeluidsniveau
als gevolg van de aanwezigheid van de Amsterdamsestraatweg vinden we hier een verruiming tot het wettelijk maximum aantal van twaalf incidentele festiviteiten per kalenderjaar aanvaardbaar.

D66 Baarn is mede-indiener (met VVD, CDA, CU/SGP) van dit amendement om de Algemene plaatselijke verordening (APV) aan te laten passen hierop. Het amendement is met 14 stemmen voor en 5 tegen (BOP, GroenLinks, PvdA) aangenomen.

Gepubliceerd op 17-01-2021 - Laatst gewijzigd op 17-01-2021