Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement ‘Huisvestingsverordening 2019’

29-05-2019

In de Huisvestingsverordening 2019 stond een artikel waarbij inwoners met een urgentieverklaring enigszins beperkt werden in hun mogelijkheden. Dit om ‘oneerlijke’ concurrentie tussen urgenten en inwoners met lange wachttijd te voorkomen. Een urgentieverklaring is echter 6 maanden geldig en kan niet worden verlengd. Extra voorwaarden kunnen ertoe leiden dat het voor mensen met een urgentieverklaring lastiger wordt om binnen 6 maanden een passende woning te vinden. Om deze redenen vinden wij het onwenselijk om een dergelijke bepaling op te nemen.

Daarom is D66 Baarn mede-indiener (met GroenLinks en PvdA) van dit amendement.

Het amendement is met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen (CDA, CU/SGP, VVD) aangenomen.

Gepubliceerd op 17-01-2021 - Laatst gewijzigd op 17-01-2021