Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendementen ‘Ruimtelijk kader en voorontwerpbestemmingsplan Baarnsche Zoom’

24 maart 2021

Het is onze ambitie om van De Baarnsche Zoom de meest duurzame wijk van Baarn te maken. Samen met GroenLinks en Voor Baarn willen we van De Baarnsche Zoom een
provinciale of zelfs landelijke voorbeeldwijk maken op het gebied van duurzaamheid. Om die reden hebben we dit amendement mede ingediend in de raadsvergadering van 24 maart 2021. Het amendement is aangenomen met 17 stemmen  voor en 2 tegen (BOP).

Daarnaast vinden we het, net als CDA en CU/SGP, erg belangrijk dat in deze nieuwe wijk de sociale samenhang in de woonomgeving versterkt wordt. Daarom is D66 Baarn mede-indiener van dit amendement. Ook dit amendement is met 17 stemmen voor en 2 tegen (BOP) aangenomen.

 

Gepubliceerd op 02-04-2021 - Laatst gewijzigd op 02-04-2021