Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement ‘Tegemoetkoming na verhoging afvalstoffenheffing’

04-11-2020

In de Programmabegroting is te lezen dat er sprake is van een grote stijging van de afvalstoffenheffing (+ 57% ten opzicht van het voorgaande jaar) en een daling van het serviceniveau. Deze kosten worden door de gemeente rechtstreeks aan haar inwoners doorberekend. Dit resulteert in een fors verhoogde belastingaanslag voor onze inwoners, zeker voor de meerpersoonshuishoudens.

Deze hogere belasting is zeker bitter te noemen, in een tijd waarin een flink aantal inwoners het al extra zwaar hebben in verband met de omstandigheden van het COVID virus. Deze verhoging komt voor veel inwoners met een laag inkomen nu al hard aan.

Dit wringt temeer omdat sprake is van een sluitende begroting en een vorstelijke toevoeging aan de algemene reserves van circa 10 miljoen euro. Een van de belangrijkste uitganspunten van het coalitieakkoord is ‘terughoudendheid in het verhogen van de lokale lasten’. Een belofte aan onze inwoners die nakoming verdient.

Daarom dient D66 Baarn in de raadsvergadering van 4 november 2020 dit amendement in (met CU/SGP, GroenLinks en VoorBaarn) om onze inwoners op korte termijn tegemoet te komen zodat de lasten zo min mogelijk stijgen en het College voor de (middel)lange termijn maatregelen kan nemen voor structurele verlaging (van het aanbod afvalstoffen en daardoor) van de afvalstoffenheffing in 2023 of zoveel eerder als mogelijk.

De motie is verworpen met 9 stemmen voor en 10 tegen (VVD, PvdA, BOP).

Gepubliceerd op 23-01-2021 - Laatst gewijzigd op 23-01-2021