Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bijdrage 1 – Baarn beter uit de crisis

De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar we zijn. Onze vrijheid, onze welvaart, ons leven. In 2020 raakte alles wat we normaal vonden ineens onbereikbaar. Een kop koffie met collega’s op het werk. Met je teamgenoten naar de voetbaltraining. Een biertje in de kroeg. Met je geliefde uit eten. Samen naar het museum. Op bezoek gaan bij ouders of opa en oma.

Veel van deze dingen kunnen gelukkig in de loop van 2021 weer wanneer de vaccinaties succesvol verlopen. Ook in Baarn. Maar misschien wel anders dan we gewend waren. Het zijn de dingen die het leven kleur en zin geven. Het is fijn dat we die weer kunnen oppakken. Maar met die langzame ‘heropening’ van Baarn zijn we er niet. De crisis is dieper. Er is veel meer aan de hand. De coronacrisis was en is eerst en vooral een gezondheidscrisis. Met ook in Baarn diverse doden, nog veel meer zieken en onwaarschijnlijk veel hardwerkende mensen in de zorg die zoveel goed werk hebben verricht en nog steeds verrichten.

Dat de gezondheidscrisis ook onze lokale economie in Baarn raakt, kan niemand verbazen. Ondanks alle steun voor bijvoorbeeld horeca-bedrijven en ZZP’ers. Het is ongekend. En tegelijkertijd weten we ook: het zal niet genoeg zijn om ook in Baarn economische tegenslagen op te vangen. Niet ieder bedrijf zal de crisis overleven. Niet iedere baan zal behouden blijven. Dat is de realiteit. Je kunt niet garanderen dat niemand z’n baan kwijtraakt. We kunnen wel ons best doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen met alle steunmaatregelen, en anders inwoners te helpen naar een andere baan.

De crisis legt in onze ogen nog iets anders bloot: de groeiende ongelijkheid, ook in Baarn, tussen inwoners. Wie een vaste baan heeft, heeft minder zorgen dan een flexwerker of een ZZP’er. Het maakt voor kinderen in Baarn een wereld van verschil of je wel of niet thuis een rustige plek hebt om te leren, met ouders die je kunnen helpen met je opdrachten. Ondanks de grote inzet van ouders en leraren, waarvoor we zeer veel bewondering en waardering hebben, zal het thuisonderwijs gevolgen hebben voor de ongelijkheid tussen leerlingen.

Maar de groeiende ongelijkheid is niet nieuw. Ook voor de coronacrisis was er werk aan de winkel. Scheidslijnen namen toe. Tussen arm en rijk. Tussen opleidingsniveaus. Tussen mensen met Nederlandse wortels en mensen met een andere achtergrond. En veel te vaak betaalden mensen, natuur en klimaat de prijs voor onze stijgende wereldeconomie. Vaak lijkt het dat in de strijd om de laagste prijs, de kosten van milieuvervuiling en klimaatverandering nauwelijks een rol spelen.

Deze crisis leert ons dat het loont om te blijven investeren in een robuuste samenleving in Baarn. Een samenleving die tegen een stootje kan. Waarin inwoners gezond zijn en de zekerheid hebben dat zij er na een tegenslag weer bovenop kunnen komen. Waarin inwoners en bedrijven niet bij het minste of geringste door hun financiële buffers raken. Waarin we blijven investeren in het omkijken naar elkaar met veel aandacht voor natuur en klimaat. Waarin we blijven investeren in de belangrijke voorzieningen voor sport en cultuur.

We hadden het liefst gezien dat de hele crisis nooit had plaatsgevonden. Maar nu ze er is, moeten we Baarn nog beter en mooier maken. Een opdracht voor de toekomst, niet alleen voor de komende jaren, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarbij laten we iedereen vrij, maar niemand vallen. En we doen het samen. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Gepubliceerd op 10-01-2021 - Laatst gewijzigd op 16-01-2021