Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bijdrage 11 – Een betaalbaar huis voor iedereen.

Wat wil D66 met de huizenmarkt?

D66 wil vóór 2035 meer dan een miljoen huizen bouwen in Nederland. Dat is de enige manier, ook in Baarn, om aan de groeiende vraag te voldoen. Vooral voor mensen met een laag- en middeninkomen zien we in Baarn een groot tekort aan betaalbare woningen. Met bijvoorbeeld ellenlange wachtlijsten voor een sociale huurwoning tot gevolg. Nu bouwen we vooral binnen steden en de gemeenten daaromheen, waar al goede aansluitingen op het openbaar vervoer zijn. Maar dit lost niet alle vraag op, zeker ook niet voor Baarn. Daarom moeten we ook bouwen op nieuwe plekken, zonder schade toe te brengen aan de natuur. Daarbij zet D66 vol in op een eerlijkere woningmarkt. We verkleinen de ongelijkheid tussen huiseigenaren en diegenen die geen betaalbaar huis kunnen vinden.

Bouw versnellen

D66 wil het bouwen van nieuwe woningen versnellen. Daarom werken we samen met de provincie. Nieuwe huizen bouwen we zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom van Baarn. Zo slaan we twee vliegen in één klap: we hebben meer ruimte voor groen en werken aan de vitaliteit van Baarn. Bovendien zijn deze nieuwe woningen beter bereikbaar met de fiets en openbaar vervoer.

 

Maatregelen

Om dit mogelijk te maken, zet D66 onder andere op de volgende punten in:

1. We bouwen dus in eerste instantie binnen de bebouwde kom. Om te zorgen dat dit niet stil komt te liggen als het economisch slechter gaat, komt er een crisisbouwfonds dat de ontwikkeling van bouwlocaties financieel ondersteunt. Daar kunnen ook private investeringen zich bij aansluiten.

2. Stikstofvervuiling dreigt een rem op de woningbouw te zetten. D66 is bereid waar nodig de uitstoot van landbouw, industrie of verkeer terug te dringen om woningbouw mogelijk te maken. Daartegenover staat wel dat de bouw emissieloos moet plaatsvinden.

3. Vanuit eventuele nieuwe wijken moet het station binnen tien minuten te bereiken zijn met de fiets of bus. We koppelen investeringen in infrastructuur en woningbouw, zodat (OV-) verbindingen naar eventuele nieuwe wijken prioriteit krijgen in het Mobiliteitsfonds.

4. Baarn heeft een groot tekort aan een- en tweepersoonswoningen voor bijvoorbeeld stellen zonder kinderen, alleenstaande ouders, singles, senioren of gehandicapten. Door meer huizen te bouwen voor deze groepen komen gezinswoningen beschikbaar. Hier moet ook net buiten de bebouwde kom plaats voor zijn.

5. We stimuleren groepswoonvormen. Verschillende gezinsvormen hebben verschillende woonwensen en daar komen we graag in tegemoet. Om een bouwvergunning en hypotheek bereikbaar te maken voor woongroepen biedt de overheid hulp met een garantstelling en kennis over collectief wonen.

 

Wonen is een fundamenteel recht en een taak voor de overheid

Huisvesting is een fundamenteel recht en een publieke taak. Daarom zorgt D66 voor meer betaalbare huurwoningen. Meer bouwen alleen lost de problemen op korte termijn echter niet op. Daarom nemen we ook maatregelen om excessieve prijsstijgingen en andere uitwassen te voorkomen. En zetten we in op de volgende punten:

1. We geven woningcorporaties, zoals Eemland Wonen, financiële ruimte om extra te bouwen. De helft van de opbrengsten van de verhuurderheffing geven we terug in een corporatiefonds. Corporaties zoals Eemland Wonen kunnen hiermee nieuwe woningen bouwen en bestaande woningen verduurzamen.

2. We geven woningcorporaties, zoals Eemland Wonen, de opdracht ook woningen met een huur van € 750 tot € 1.000 te bouwen. In Baarn stellen we eisen aan Eemland Wonen, zodat deze woningen ook echt voor de middeninkomens beschikbaar blijven.

3. We pakken scheefhuren aan, zodat sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor hen die het nodig hebben. Huishoudens die twee jaar op rij meer verdienen dan het inkomensplafond voor sociale huur gaan voor hun woning een marktconforme huurprijs betalen.

4. Scheef wonen gaat ook om mensen die klem zitten in een woning die te groot is, of niet aangepast aan een handicap. Woningcorporaties zoals Eemland Wonen moeten het voor huurders makkelijker maken om een grote woning te verlaten voor een kleinere. Deze huurders krijgen voorrang op woningen, uitzonderingen op de inkomenseis en financiële tegemoetkoming van de corporatie.

 

Baarn is op weg naar de mooiste gemeente van Nederland. Dit willen we voor iedereen bereikbaar houden. Dat vraagt om versnelling in het bouwen van woningen en een eerlijkere woningmarkt!

 

In de serie ‘Op weg naar de mooiste gemeente van Nederland in 66 weken’ is dit de elfde bijdrage. 

Gepubliceerd op 22-03-2021 - Laatst gewijzigd op 22-03-2021