Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bijdrage 22 – Kwaliteit schoolgebouwen vereist een integrale visie

Elke dag geven zo’n 257.000 docenten en ondersteunende medewerkers met passie en plezier onderwijs aan bijna 2,5 miljoen leerlingen (4-18 jaar). Hoe mooi zou het zijn als schoolgebouwen, ook in Baarn, dat onderwijs optimaal faciliteren? Want als er één type vastgoed is dat met recht ‘het vastgoed van de toekomst’ mag worden genoemd, dan zijn het onze schoolgebouwen. Het is dé plek waarin de generaties van morgen leren, spelen, groeien en zich ontwikkelen. Door Corona werd weer eens pijnlijk duidelijk hoe slecht het soms gesteld is met dat vastgoed, waarbij we in Baarn in de afgelopen jaren al heel goede stappen hebben gezet. Een integrale visie op vervanging van schoolgebouwen (in plaats van oplappen ervan) is noodzakelijk. Hieronder wat feiten en cijfers over de situatie in Nederland. D66 Baarn is enthousiast over het feit dat in de raadsvergadering van november 2021 wordt gesproken over het Integrale HuisvestingsPlan voor het onderwijs in Baarn in de komende 20 jaar.

 

53,5% zwaar verouderd

Nederland heeft circa 9.300 schoolgebouwen. Meer dan de helft (53,5%) van de primair onderwijs (PO)-gebouwen dateert van vóór 1978. In het voortgezet onderwijs (VO) is dat percentage 50,4%. Ondanks dat zowel de economische als technische levensduur van deze gebouwen eigenlijk al verstreken is (gebouwen zijn ouder dan 40 jaar), worden ze gemiddeld genomen pas na 69 jaar vervangen.

 

52% energielabel C of slechter

In 2020 heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (IEB) in haar rapport ‘Verkenning Onderwijsvastgoed’ de energielabels van schoolgebouwen inzichtelijk gemaakt. Minimaal de helft van de scholen heeft momenteel een label dat slechter is dan energielabel C (PO 50%, VO 53%). Er zijn zelfs 2.150 gebouwen met energielabel G (in het PO: 1.800, in het VO: 350).

 

21 miljard euro extra nodig voor versnelling klimaatdoelstellingen

De PO-Raad, de VO-Raad en de VNG hebben hun routekaarten voor het behalen van de klimaatdoelstellingen gepubliceerd. Duidelijk is dat een aanzienlijke versnelling in de vervangingsopgave nodig is om de doelstellingen te behalen en de benodigde kwalitatieve verbeteringen te realiseren. Het vernieuwingstempo moet flink omhoog: van 124 naar minimaal 198 nieuwe schoolgebouwen per jaar, en van 23 naar minimaal 66 renovaties per jaar. Voor die versnelling is circa 42 miljard euro nodig tussen 2030-2050. Dat is 21 miljard euro meer dan met het huidige tempo.

 

98 miljoen euro-regeling leidt focus op het echte probleem af

Het Rijk riep onlangs de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)-regeling in het leven. Zo’n 98 miljoen euro is vrijgemaakt om het binnenklimaat van schoolgebouwen te verbeteren. Alleen liggen voor veel gebouwen de minimumeisen lager dan het Bouwbesluit nu voorschrijft. Dat maakt het echte probleem alleen maar groter, terwijl TNO-onderzoek al in 2008 bewees dat een goed binnenklimaat nodig is om virusverspreiding tegen te gaan, en daarmee ziekteverzuim te verlagen. Misschien belangrijker nog: goede ventilatie kan prestaties van leerlingen tot 25% verbeteren.

 

In zo’n 3.000 gebouwen is luchtverversing niet op orde

‘Continu blijven ventileren met ramen en eventueel ook deuren open’ luidde het Corona-advies. Een gemiddeld ministerie wordt voor minder redenen verbouwd. Uit onderzoek van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) blijkt dat maar 68% van de scholen voldoet aan de minimumeisen voor luchtverversing. Bijna een kwart (23%) voldoet niet, van 9% is het twijfelachtig. Omgerekend zijn er dus 3.000 schoolgebouwen die niet voldoen aan de minimale luchtverversingseisen of waarvan twijfelachtig is of ze daaraan voldoen.

 

D66 Baarn

D66 Baarn zet zich ook in de komende raadsperiode, in navolging van het Integraal HuisvestingsPlan dat in november 2021 in de gemeenteraad wordt vastgesteld, voor frisse, duurzame scholen in Baarn. In de afgelopen jaren is er al een inhaalslag gemaakt met bijvoorbeeld nieuwbouw voor NBS, Montini/Gaspard en Baarnsch Lyceum/Waldheim Mavo, maar in de komende 20 jaar moeten ook de oudere scholen (Amalia Astro, KWS, Aloysius en Guido de Bres) worden aangepakt. In het belang van onze kinderen en de leerkrachten. Die verdienen een fris en duurzaam gebouw dat voldoet aan de onderwijskundige eisen van de 21ste eeuw.

 

 

In de serie ‘Op weg naar de mooiste gemeente van Nederland in 66 weken’ is dit de tweeëntwintigste bijdrage. 

Gepubliceerd op 16-08-2021 - Laatst gewijzigd op 16-08-2021