Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bijdrage 4 – Lef en ruimte voor het onderwijs!

In het onderwijs wordt keihard gewerkt om onze kinderen ook in deze tijd van goed onderwijs te voorzien. Maar na een jaar van corona is de rek eruit. Onderwijsbestuurders uit het hele land vragen de landelijke politiek om ruimte en perspectief, nú en ná de coronacrisis.

Groeiende zorgen over verschillen in kansen

Er zijn groeiende zorgen, ook in Baarn, over kinderen die de belangrijke basis in groep 3 hebben overgeslagen; leren lezen, schrijven en rekenen. Dat taalachterstanden verder oplopen. En dat kinderen vanuit groep 8 niet op het juiste niveau doorstromen naar het middelbaar onderwijs. Ongelijke kansen van kwetsbare kinderen worden uitvergroot. Er is sprake van een verloren jaar voor deze generatie. De coronacrisis legt overduidelijk het verschil tussen kansrijk en kansarm bloot. Maar deze zaken speelden door de druk op het onderwijs al vele jaren.

Het mooiste vak dat er bestaat stond voor de coronacrisis al onder druk. Te grote klassen, te weinig leraren, te veel regels, te hoge werkdruk. Zaken die eraan bijdroegen dat kinderen jaar na jaar minder taal- en rekenvaardig van de basisschool gingen. Dat is hoe we de crisis ingingen. Daar komt dit onvoorspelbare schooljaar bovenop.

Presteren en rendement zijn de norm geworden

De verwachtingen voor onze kinderen zijn hooggespannen, ze moeten presteren, minstens een havo-advies is de norm. Verschillende media spreken over te grote achterstanden door deze crisis. Over zwakke leerlingen. De media schrijven bij voorbaat deze generatie al af. Onze kinderen horen dag in dag uit dat ze achterlopen. Dat als de lockdown langer duurt de kloof onoverkomelijk is. Als ze al niet depressief en neerslachtig zijn, dan gebeurt dit zeker als ze alles lezen en beluisteren wat er nu wordt gezegd over en voorspeld voor hun generatie. Deze beweringen zijn volledig geredeneerd vanuit het rendementsdenken, de standaard. Het voldoen aan de norm.

Goed onderwijs vraagt tijd en aandacht

Onze kinderen vragen om perspectief; een positieve grondhouding. Ongeacht waar ze nú staan. De vraag is wat er nodig is om kinderen zich verder te laten ontwikkelen, zodat ze het maximale uit hun talenten halen. Waarbij elk kind zich ontwikkelt op zijn of haar eigen manier. Goed onderwijs vraagt tijd, aandacht en maatwerk of het nu WO, HBO, MBO, voortgezet of basisonderwijs betreft. Vóór en na deze crisis. Maak van deze crisis gebruik om vastgeroeste denkpatronen en processen te doorbreken.

Laat deze norm los

Het wordt daarom tijd dat we nu de ‘norm’ loslaten van wat een kind moet behalen, gebaseerd op een gemiddelde. Dan kan een groep 9, Mavo 5, Havo 6 of VWO 7 al een mooie oplossing zijn. Zonder dat afrekening op een later moment plaatsvindt. Creëer deze ruimte voor hen die het nodig hebben, maar geef ook ruimte aan de kinderen die wel kunnen doorstromen.

Laat besturen en docenten vrij en stap af van de beoordeling op hoeveel leerlingen in een keer de schoolloopbaan doorlopen. Stop bijvoorbeeld met de beoordeling van scholen op slagingspercentages, diploma-rendementen en percentages doublures. Hoe eerder we afstappen van deze kaders, hoe meer we de leerkrachten weer de verantwoordelijkheid geven waarvoor zij zijn opgeleid: tijd, aandacht en ruimte om maatwerk te leveren aan elk kind.

Deze tijd vraagt om politiek die opstaat voor het onderwijs. Het vraagt realistische en visionaire schoolleiders die zich niet laten dicteren door inspectie. Zodat alle leraren tijd en aandacht kunnen hebben voor elk kind, voor elke leerling, voor elke student. Kijk verder dan vandaag, bied perspectief en gebruik de crisis om ruimte te bieden aan de noodzakelijke innovaties binnen het onderwijs. Dan kunnen we ná de crisis deze verder uitbouwen, zodat het vak en het onderwijs weer draaien om waar ze voor zijn; vanuit vertrouwen ontwikkeling en kansen bieden aan onze kinderen.

Weg met hetzelfde hoepeltje waar iedereen doorheen moet springen! Geef ruimte aan ontwikkeling. Dat creëert gelijke kansen tijdens én na corona!

In de serie ‘Op weg naar de mooiste gemeente van Nederland in 66 weken’, is dit de vierde bijdrage. 

Gepubliceerd op 29-01-2021 - Laatst gewijzigd op 02-02-2021