Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Investeren in onderwijshuisvesting

D66 is erg blij met de vaststelling van het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor onze scholen op woensdag 24 november jl. doordat alle partijen hiermee hebben ingestemd. Terecht waren er complimenten voor het zorgvuldige proces, in nauwe samenwerking met alle scholen, en het voorliggende plan om in de komende jaren flink te investeren in de ‘verouderde’ scholen zoals KWS, Guido de Bres en Amalia Astro en ook te investeren in de uitbreiding van het Baarnsch Lyceum en de Waldheim Mavo gezien de alsmaar stijgende leerlingenaantallen. In totaal bijna 20 miljoen euro voor de komende 20 jaar. Daarbij is D66 zeer tevreden met de steun van alle partijen die ook instemden met onze motie over het openstellen van schoolpleinen na schooltijd.

 

De actualisatie van het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor onze scholen verwoordt de gezamenlijke ambitie van schoolbesturen en de gemeente ten aanzien van het onderwijs in Baarn en de maatregelen die de komende jaren nodig zijn om tot een optimalisering van schoolgebouwen te komen. Het IHP biedt een helder huisvestingsperspectief voor iedere school. Een gefaseerde uitvoering van maatregelen die de komende jaren moet leiden tot een adequaat, passend, aantrekkelijk, gezond en duurzaam onderwijsklimaat in Baarn.

Gepubliceerd op 30-11-2021 - Laatst gewijzigd op 30-11-2021