Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie ‘Bereikbaarheid gemeente Baarn’

30-10-2019

De gemeente Baarn heeft aangegeven dat de bereikbaarheid vergroot moet worden. Helaas moeten we ook constateren dat de bereikbaarheid op dit moment nog steeds niet goed is. Dit wordt mede veroorzaakt door technische problemen met de (nieuwe) telefooncentrale.

Helaas hebben we de andere fracties niet kunnen overtuigen van het nut van deze motie en is hij verworpen door de voltallige raad.

Wel hebben we een toezegging van de wethouder dat hij ons op de hoogte houdt van de voortgang bij het beter bereikbaar maken van de gemeente Baarn.

Gepubliceerd op 18-01-2021 - Laatst gewijzigd op 18-01-2021