Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie ‘Informeren gemeenteraad COVID-19’

23-09-2020

Zowel landelijk als bij de gemeenteraad leven zorgen over het gebrek aan democratische borging van lokale en/of regionale maatregelen. De raad wordt op dit moment vooral achteraf geïnformeerd over genomen maatregelen.

D66 acht het wenselijk om tot de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet COVID-19 lokaal afspraken te maken over de informatie aan de gemeenteraad en de wijze waarop de gemeenteraad wordt betrokken bij de maatregelen.

Tijdens de behandeling van deze motie in de raadsvergadering van 23 september 2020 heeft de portefeuillehouder een aantal toezeggingen gedaan die deze motie overbodig maken. Daarom hebbend we in overleg met de mede-indieners (VoorBaarn, GroenLinks, CU/SGP) besloten de motie in te trekken.

Gepubliceerd op 23-01-2021 - Laatst gewijzigd op 23-01-2021