Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie ‘Verantwoording gesubsidieerde organisaties’

28-11-2018

De afgelopen tijd is meer en meer naar voren gekomen dat de gemeenteraad onvoldoende zicht en grip heeft op geldstromen bij de grotere gesubsidieerde organisaties. Als raad verstrekken wij subsidie aan organisaties die een maatschappelijk belang dienen. Commerciële activiteiten passen niet binnen het maatschappelijk belang. Commerciële activiteiten zijn bedoeld om een extra inkomensstroom te ontwikkelen die bedoeld is als aanvulling op de financiële middelen van de organisatie. Zo kan de subsidie gelijk blijven of soms verminderd worden en kan een organisatie meer op eigen benen komen te staan. Subsidiegelden kunnen en mogen niet gebruikt worden om de commerciële kant van de organisatie te ontwikkelen.

Om meer grip te krijgen is D66 Baarn mede-indiener van deze motie (CU/SGP, VoorBaarn, CDA, GroenLinks Baarn). De motie is aangenomen met 14 stemmen voor en 5 tegen (VVD).

Gepubliceerd op 15-01-2021 - Laatst gewijzigd op 15-01-2021