Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Niet vertragen, maar juist nu versnellen!

D66 was woensdag 24 november jl. tijdens  de raadsvergadering zwaar teleurgesteld over het voorstel van VVD, CDA en VoorBaarn om het agendapunt over het Uitnodigingskader (met betrekking tot het mogelijk maken van zonnevelden binnen onze gemeente) van de agenda te halen. Alle recente rapporten en bijeenkomsten, zoals in Glasgow, vragen om versnelling om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Niet om vertraging, niet om uitstel.

 

Aart Houwink van BaarnDuurzaam begon zijn betoog tijdens de Informatieraad op 3 november jl. met een oproep van Gretha Thunberg. Wat zeggen we straks tegen onze kinderen wanneer het in Baarn wel 3, 4 of 5 graden warmer is geworden, de weidevogels zijn verdwenen en de bossen zijn verdroogd? ‘We vonden de zonnevelden niet zo mooi, dus hebben we dat maar niet gedaan’? Het was stuitend om het gebrek aan urgentie bij VVD/CDA/VoorBaarn te horen. Het Baarns Klimaatakkoord wordt hiermee in feite opgeblazen en meer dan 100 organisaties worden in de kou gezet. Want dat is wat VVD/CDA/VoorBaarn wilde doen, met het afvoeren van de agenda. Gelukkig is dat niet gebeurd en vindt de besluitvorming op woensdag 22 december a.s. plaats.

 

Daarin is de inbreng van D66 helder en urgent! D66 vindt dat we juist meer moeten doen voor duurzaamheid. Ook in Baarn. Niet voor niets heeft D66 het initiatief genomen voor een motie om samen een versnelling te realiseren. Dat is nodig. Het initiatief van de drie partijen op 24 november jl. leidde jammer genoeg tot vertraging in het proces. Het College werd de hete aardappel toegespeeld: verzin maar een list. Terwijl we door ons te committeren aan het Baarns Klimaatakkoord een grote opgave hebben die we alleen samen, met alle betrokken partijen, tot een succes kunnen maken.

 

Nogmaals: het signaal, dat door VVD/CDA/VoorBaarn op woensdag 24 november jl. werd afgegeven, was zwaar teleurstellend. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid om van de energietransitie een succes te maken. Samen moeten we ons hiervoor inzetten. Dat wordt de inzet van D66 op woensdag 22 december a.s. wanneer de behandeling van het Uitnodigingskader in de herkansing gaat.

Gepubliceerd op 30-11-2021 - Laatst gewijzigd op 30-11-2021