Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur

D66 wil dat alle mensen in vrijheid hun eigen leven vorm kunnen geven en hun bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. De democratische rechtstaat waarborgt de rechten van individuen en beschermt ons tegen machtsmisbruik of willekeur. We streven naar een open, krachtige en pluriforme samenleving.

D66 wil een krachtige gemeente; een gemeente die ‘Ja’ zegt. Een gemeente die een duidelijk kader en een voor iedereen gelijk speelveld schept. Met daarbinnen alle ruimte om te leven, te werken en te ondernemen.

D66 streeft naar een gezond financieel beleid, waarbij structurele uitgaven ook structureel zijn gedekt. Voor ons is het van belang dat er een goed evenwicht bestaat tussen de kwaliteit van het voorzieningenniveau en de lastendruk.

Democratie en gemeente