Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Klimaat

De overgang naar een duurzame samenleving verloopt niet altijd even makkelijk. We moeten structurele veranderingen aanbrengen om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Tegelijkertijd worden er in hoog tempo innovaties gedaan die onze leefomgeving duurzamer maken. Zo wordt er getest met fietspaden die energie opwekken en planten die fijnstof uit de lucht halen.

D66 is een voorstander van een klimaatbeleid met duidelijke doelstellingen, maar wil flexibel blijven om ruimte te kunnen bieden aan nieuwe inzichten en oplossingen. Zeker wanneer deze helpen om de klimaatdoelstellingen sneller te bereiken.

Baarn klimaatneutraal in 2030