Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Natuur en wonen in balans

De woningmarkt in Baarn staat onder druk. Met name jonge gezinnen kunnen nu in Baarn geen geschikte betaalbare woning vinden. De vergrijzing speelt ook een rol in het woningtekort. Bijna een kwart van de inwoners van Baarn is 65 jaar of ouder. Ouderen blijven vaak tot op hoge leeftijd actief. Het huidig beleid is er op gericht dat ouderen hun huidige woning aanpassen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het gevolg is wel dat er weinig doorstroming plaatsvindt.

Het niveau van voorzieningen in ons dorp is belangrijk. Er moeten voldoende scholen, kinderopvang, medische zorg, winkels en sportclubs in Baarn zijn om ook in de toekomst een aantrekkelijke woonplaats te blijven. Om deze voorzieningen te behouden is het van belang dat het aantal inwoners gelijk blijft. Daarvoor zijn extra woningen nodig.

Baarn is mooi omringd door groen en natuurgebied. Dit moet ook zo blijven. D66 vindt de grenzen van de bebouwing zijn bereikt en wil geen woningbouw in de gebieden Eemerwaard, Drakenburgergracht en op de voormalige camping Bestevaer.

Wonen in het groen