Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer en veiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in Baarn. De huidige situatie wordt door velen als onveilig ervaren. D66 wil dat fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen. We vinden een optimale veiligheid voor het langzaam verkeer van groot belang.

Inwoners van Baarn moeten zich veilig voelen in huis en op straat.

De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om de privacy van haar inwoners te beschermen. Er moet daarom voldoende geld worden geïnvesteerd in de dataveiligheid van persoonlijke gegevens.

Veiligheid staat voorop